Očkování proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění – zápalu plic, zápalu mozkových blan, sepsi.

Ohrožené skupiny: kuřáci, lidé nad 50 a zejména nad 65 let, diabetici, pacienti bez sleziny, pacienti s chronickým onemocněním zejména průdušek a plic, ale i s onemocněním kardiovaskulárního systému, ledvin atd., alkoholici.

Vakcíny: Pneumo 23 a Prevenar 13 – zatím bez úhrady zdravotní pojišťovny

Pneumo 23 sice pokrývá více bakteriálních sérotypů, Prevenar 13 zahrnuje ty nejčastější.

Prevenar 13 má výhodu vysoké imunitní odpovědi, tvorbu postvakcinačních imunologických buněk, vytvoření tzv. imunologické paměti s rychlou imunitní odpovědí při novém setkání s antigenem. Jeho výhodou je také dlouhodobá protekce bez nutnosti přeočkování.

Pokud se člověk jeví jako velmi rizikový a chce pokrýt všechny sérotypy, proti kterým se očkuje, tak se doporučuje zahájit očkování konjugovanou vakcínou (Prevenar), s odstupem 2 měsíců pak aplikovat polysacharidovou vakcínu (Pneumo).

Od 1.7.2013 není Prevenar 13 již věkově omezen (dříve u pac. nad 50 let).