Kouření významný rizikový faktor řady závažných onemocnění

  1. onemocnění plic – CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc – typické onemocnění letitých kuřáků, při kterém dochází důsledkem kouření k chronickému zánětu dýchacích cest. Vede k zužování průsvitu dýchacích cest. Jelikož je postupné, tak si kuřák mnohdy neuvědomuje, že se mu horší dýchání. Zpočátku je dušný při námaze, později může být dušný i v klidu, v podstatě se nakonec udusí. Součástí této nemoci bývá „kuřácký kašel“, kdy si kuřák zpočátku jen po ránu odkašle. Kouření také zhoršuje astma.
  2. nádory – cigaretový kouř obsahuje řadu kancerogenů, takže u kuřáků jsou častější nádory – průdušek a plic, hrtanu, jazyka, jícnu, slinivky, močového měchýře, atd.
  3. kardiovaskulární onemocnění – cigaretový kouř způsobuje zúžení průsvitu cév. Ty, pokud jsou již zúžené aterosklerotickými pláty, tak se mohou zcela uzavřít. Vzniká tak infarkt myokardu, cévní mozkové příhoda a pro kuřáky typické postižení cév dolních končetin - akutní tepenný uzávěr, nebo chronická ischemická choroba dolních končetin, která vede až k amputaci různě velké části končetiny.
  4. osteoporóza – kouření je významný rizikový faktor pro vznik osteoporózy. Opět se uplatňuje zejména v kombinaci s dalšími rizikovými faktory
  5. žilní trombóza – stejně tak je kouření rizikový faktor pro vznik hluboké žilní trombózy, opět v kombinaci s dalšími rizikovými faktory – užívání hormonální antikoncepce, imobilita, operace, vrozená porucha krevního srážení
  6. plodnost – kouření způsobuje i erektilní dysfunkci a také ovlivňuje kvalitu spermatu
  7. snižuje imunitu, snižuje reakce bílých krvinek na infekci a cizorodý materiál kuřáci mají poškozené sliznice v dýchacích cestách, což usnadňuje vstup mikroorganismů do těla, kuřáci tak mají zvýšené riziko onemocnění infečními chorobami a zpravidla tedy trpí častěji chřipkou, rýmou, zánětem průdušek apod.
  8. parodontóza – kouření čtyřnásobně zvyšuje riziko parodontózy (zánět dásní vedoucí k uvolňování zubu ze závěsného aparátu a následně vedoucí k vypadnutí zubu)
  9. slepota – kouření se podílí na řadě různých onemocnění oka vedoucí až ke slepotě. Patří mezi ně: makulární degenerace, šedý zákal, glaukom, ischemická optická neuropatie
  10. byl prokázán i podíl kouření na vzniku roztroušené sklerózy