Prevence, preventivní prohlídky

Prevence znamená předcházení něčemu. V našem případě tedy předcházení nemocem.

Do prevence řady chorob patří zdravý životní styl. To znamená jíst pravidelně menší porce. Dbát na to, aby strava byla pestrá, obsahovala přiměřené množství bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů i minerálů. Hledět na dostatečný příjem nealkoholických tekutin, nejlépe neslazených a bez bublinek. K tomu zařadit pravidelný pohyb, nejlépe na čerstvém vzduchu, ideálně formou rychlé chůze – procházek, jízdy na kole, plavání. Nekouřit.

Kromě řady opatření, které člověk může udělat sám, je vhodné navštěvovat preventivní prohlídky. Při preventivních prohlídkách se snažíme zaměřit na rizika, které jsou u každého pacienta různá. Jsou daná výskytem onemocnění v rodině, životním stylem, návyky, zlozvyky, podmínkami bydlení, pracovním prostředím a typem práce, atd. Proto kromě provedení standardního celkového vyšetření s pacientem výše zmíněné okolnosti rozebereme a podle toho se při vyšetřování můžeme více zaměřit na určitou problematiku.

Podle výsledku celkové prohlídky pak případně doplňuje další vyšetření – náběr krve atd.. Po vyšetření bychom měli prohlídku uzavřít doporučením, jak o sebe dále pečovat a na co se více zaměřit. Součástí prevence je i očkování, proto je nutné zkontrolovat povinné očkování proti tetanu a případně doporučit jinou vakcinaci, která je pro pacienta vhodná.

Mezi vyšetření, která by si lidé měli doma dělat sami, patří – u mužů vyšetřování varlat a u žen samovyšetřování prsů. Jakákoliv změna, hlavně bulka, většinou i nebolestivá by měla vést jedince k návštěvě lékaře. Dále by si měl člověk sám kontrolovat kožní změny – znaménka. Jestli se nezvětšují, nekrvácí či jinak se nemění.

Každý má nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře 1x za 2 roky. U zdravých lidí se vyšetřují níže popsané stavy. Pokud se však člověk již na danou chorobu léčí nebo je pro danou chorobu člověk více rizikový, tak se prohlídky a laboratorní vyšetření dělají mnohem častěji podle jiných pravidel.

Ve 20, 30, 40, 50 a 60-ti letech má pacient nárok na vyšetření cholesterolu.

Od 40. roku á 2 roky je vhodné vyšetřovat hladinu krevního cukru.

Od 40-ti let á 4 roky se provádí EKG vyšetření.

Ženy od 45-ti let mají nárok na screeningové mamografické vyšetření prsu, a to každé 2 roky.

Od 50-ti let má člověk nárok na vyšetření skrytého krvácení do 55 let á 1 rok, od 55-ti let á 2 roky, pokud neměl vyšetření střev – koloskopii. Tu je možné zvolit místo vyšetření skrytého krvácení od 55-ti let. Pokud člověk prodělá koloskopii bez významnějšího nálezu, tak další koloskopie se provádí zpravidla za 10 let. Při preventivní prohlídce počítejte, že vám budeme měřit hmotnost, krevní tlak, budeme orientačně vyšetřovat zrak, sluch a papírkem moč.

Kromě preventivních prohlídek u praktického lékaře by člověk měl pravidelně docházet na prohlídky stomatologické – alespoň 1x ročně (nárok je na prohlídku á 6 měsíců) a ženy na prohlídky gynekologické – á 1 rok.